De Energiebus

 
Hoofdpagina
De Energiebus als educatief middel
De Energiebus bij u op school
Online lesmateriaal
 
Technische Informatie
Betrokken organisaties
Over de Energiebus
 
Over ons
Stichting NME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor enkele formulieren op deze web site dient u te beschikken over Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden via onderstaande link

 

Techniek met de zon mee

Op het eerste gezicht is het een normale Volkswagen-bus. Maar wie even de tijd neemt om de bus van dichtbij te bekijken, ziet al snel dat bedenker Martin van Leeuwen, van de unit DEGO, niet van plan is om binnenkort op vakantie te gaan. Het gaat hier om de geboorte van de 'Energiebus.'

Het idee ontstond een aantal jaren geleden toen Martin in Nieuw-Zeeland les gaf aan de universiteit van Auckland. "Ik begeleidde daar projecten op het gebied van duurzame energie en bemerkte dat de jeugd veel beter op de hoogte was dan in Nederland het geval is. Dit zette me aan het denken."
Tegelijkertijd speelde er een amusant voorval in de regionale politiek. Een inwoner van Invergargill wist zich, zonder aangesloten te zijn op het energienet, midden in de stad te redden met duurzame energietoepassingen. "De lokale Member of Parlement legde dit voor aan de minister van energie in Nieuw-Zeeland, die hem niet geloofde. Hierop werd een weddenschap afgesloten, met als inzet de verstrekking van budget voor een energieproject. De verantwoordelijke minister verloor de weddenschap, waarop de eerste energiecaravan was geboren", zegt Martin. De combinatie van de vorige twee gebeurtenissen vormden de voedingsbron voor het project Techniek met de Zon mee, dat Martin namens ECN heeft opgestart in Nederland.

Waar bestaat de energiebus allemaal uit? Ten eerste is de imperiaal op het dak van de bus voorzien van een zonnecollector voor het warm watersysteem met wateropslagtank en waterpompje, twee autonome en twee netgekoppelde PV-panelen, een windturbine met een verstelbare klapmast en een meteostation. Daarnaast bevat de bus twee 130 AH Solarpower accu's die worden gebruikt voor de energieopslag en een hybride laadregelaar die onder het toeziend oog van Jarno Dogger en Martin wordt ontwikkeld door een MBO stagiaire. Uiteraard is de interieurverlichting in de auto vervangen door energiezuinige 7 watt PLS lampjes.

Volgens Martin is het tijd dat de kennis rond duurzame energietoepassingen niet langer slechts toebehoort aan wetenschappers en industriëlen, maar dat het op straat komt te liggen. De vraag rijst natuurlijk hoe je dat voor elkaar krijgt. Martin redeneert hierbij als volgt. "Naar mijn mening moet je uitgaan van het olievlekeffect. Wij beginnen met de jeugd en betrekken in een later stadium de ouders bij het project. Zo bereiken we iedereen." ECN bleek al snel geen budget te hebben voor het project, mede omdat de insteek niet overeenkomt met de missie van ECN. Al snel bleek dat de provincie wel subsidie wilde verstrekken voor "Techniek met de Zon mee." Tezamen met de inmiddels verzamelde sponsors kwam het project eind vorig jaar van de grond. "Noord-Holland is in eerste instantie ons werkgebied. We richten ons op het Middelbaar Beroeps Onderwijs en het basisonderwijs. In beide gevallen is de grote winst, dat het voor hun ogen gebeurt en niet langer in een boekje staat. Dat is en blijft een groot verschil. In beide gevallen is de grote winst, dat het voor de ogen van de leerlingen gebeurt en niet langer in een boekje staat. Bovendien is de energiebus eenvoudig handelbaar voor leerkrachten." Voor het basisonderwijs is door Stichting Collusie, een onderwijspakket samengesteld. De stichting is eveneens verantwoordelijk voor de planning en exploitatie van de energiebus.
MBO' ers met studierichting Telematica leren een website te maken over de energiebus, in dienst van de bus.
Elektronica- en Energietechniekstudenten installeren de benodigde elektronica in de bus. Studenten die de richting Werktuigbouwkunde hebben gekozen, kunnen zich bezig houden met het bouwen van de windmast en het aanpassen van de imperiaal om de zonnecollector en PV panelen verstelbaar op te kunnen stellen.
De richting Interieurbouw kan zich bezig houden met het verfijnen van het interieur en de richting Autotechniek houdt zich bezig met de bus in het algemeen en zorgt er voor dat de bus de komende 5 jaar op de weg blijft.
Voor projectmatig gebruik in het basisonderwijs is door de Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Holland (OBD) een onderwijspakket samengesteld, dat bestaat uit twee delen. Namelijk een `Train de Trainer'-pakket voor het onderwijzend personeel en leermiddelenpakketten voor de leerlingen.

De vertaalslag naar de rest van Nederland en zelfs Europa is inmiddels in volle gang. Een promotie programma ontwerpbureau is de energiebus op het spoor gekomen en kijkt naar mogelijkheden om de energiebus ook in de rest van Nederland te introduceren.
ISES, the International Solar Energy Society, vinden het een goed idee om het concept `Techniek met de Zon mee' in Europa te introduceren. En zelfs de ambassadrice van Ghana heeft middels ministerie van Buitenlandse Zaken haar belangstelling voor het project getoond. Waarom? Omdat het zo ontzettend goed te betalen is en een enorm bereik garandeert".

Volgens Martin is het van groot belang dat ECN een vinger aan de pols houdt bij dit project. "We moeten koste wat kost de kwaliteit van het project bewaken. Onze naam is eraan verbonden en vanwege het grote bereik hebben we letterlijk onze naam hoog te houden". Het project heeft een aanlooptijd van een jaar, vervolgens gaat de bus minimaal vijf jaar de scholen bezoeken. Nu het project zes maanden loopt, wordt een aantal zaken geconcretiseerd.
Martin gaat uit van twee mogelijke begeleidingsmethodes. Ten eerste denkt hij aan het inschakelen van een onderwijsassistente, die aan de hand van het programma Train de Trainer, heeft geleerd om kinderen en studenten duurzaam energieonderwijs te geven. Daarnaast houdt Martin de mogelijkheid open dat hij zelf het onderwijs op de bus gaat verzorgen en zijn er al aanvragen binnen om met de energiebus aan duurzame energiemanifestaties deel te nemen.

Zoals eerder vermeld, blijkt niets mogelijk te zijn zonder sponsors. Zo heeft Martin dankzij de nauwe samenwerking met het Horizon College via autodealer Martin Schilder in Alkmaar en PON (Volkswagen Nederland) de eerste bus toegezegd gekregen. Philips levert het netgekoppelde PV systeem, Free Energy Europe zorgt voor PV panelen voor autonoom gebruik, de accu's zijn van Exide en Solarnor levert de zonnecollector. Daarnaast zijn er nog zo'n vijftien andere sponsoren, die een bijdrage willen leveren om de Energiebus tot een succes te maken.

 

Tekeningen
Energie management Systeem
Imperiaal
Schakelkast
Windturbine Systeem
Waterpomp controle systeem
Accucontrole systeem
Autonoom PV systeem
Netgekoppeld PV Systeem
Bewerkingen
Laadregelaar
Interieur
Zonneboiler
Electrische Installatie
De constructie
 
MedCapz © 2022

 Alle rechten voorbehouden Stichting NME | Home | Contact